Працюємо щодня 9: 00–18: 00 без обіду

EnglishGermanPolishUkrainian
Повернутися до всіх публікацій

Науково-теоретична конференція «Сакральний світ Долинщини»

23 грудня 2022 року Долинський краєзнавчий музей «Бойківщина» Тетяни і Омеляна Антоновичів проводитиме науково-теоретичну конференцію «Сакральний світ Долинщини».
Для обговорення на конференції пропонуються такі підтеми:
– Сакральні місця
– Культові споруди
– Сакральне мистецтво
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції.
1. Робоча мова – українська.
2. Подання матеріалу: стаття подається на електронну пошту окремим файлом, назва якого повинна містити прізвище автора. Окремим файлом до статті додаються відомості про автора: вчений ступінь, місце роботи, посада та адреса, № контактного телефону і електронну пошту.
3. Поля: зліва – 3 см., справа – 1,5 см., зверху – 2 см, внизу – 2 см.
4. Обсяг роботи: доповідь – 8 – 10 стор., повідомлення – 4 – 5 стор.
Набраного у редакторі Microsoft Word (Word 2007 i пізніші версії), шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1.5, абзац – 1,25.
Вимоги до оформлення тексту:
5.1. Ключові слова подаються українською мовою.
5.2. Текст статті друкується відповідно до вимог п. 4 цього запрошення. На першій сторінці тексту, праворуч у верхньому куті друкується ім’я та прізвище автора, нижче курсивом регалії. Нижче через рядок по центру великими літерами друкується назва статті. Обсяг статті не повинен перевищувати 0,5 др. арк.. (до 20 000 символів), тобто має складати від 8 до 10 друкованих сторінок.
5.3. Оформлення списку «Джерела та література» за вимогами бібліографічного опису.
5.4. Посилання у тексті на джерела та літературу робити у квадратних дужках [1, с. 33].
Термін подачі заявки на участь у роботі конференції до 01 листопада 2022 р. (форма додається): за адресою: Долинський краєзнавчий музей «Бойківщина» Тетяни і Омеляна Антоновичів. м. Долина Калуського району Івано-Франківської області, вул. Чорновола, 2. електронна пошта: muzey_dolyna@ukr.net
Рукопис повернений автору на доопрацювання, належить у виправленому вигляді повернути редколегії у визначений час.
У випадку не дотримання викладених вимог редколегія залишає за собою право відхилити подані матеріали.
Контакти оргкомітету:
1. Іван Матіїв – науковий співробітник музею,
тел.. 2 – 79 – 00
2. Луців Лідія Богданівна – адміністратортел. 099 – 204 – 89 – 68
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Долинський краєзнавчий музей Тетяни і Омеляна Антоновичів «Бойківщина» (м. Долина) приймає наукові статті (які ще не публікувались) на тему: «Сакральний світ Долинщини».
Наукові статті повинні мати такі необхідні елементи:
1. загальна постановка проблем;
2. формулювання мети статей (постановка завдань, новизна дослідження);
3. відокремлення найважливіших недосліджених раніше частин загальної теми, котрій присвячена стаття;
4. виклад основного матеріалу дослідження з повною обробкою матеріалів отриманих наукових результатів;
5. висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в даному напрямі.
Поклики слід виконувати в автоматичному режимі за порядком їх появи, відповідно до вимог ДАК України.
Наприклад:
У тексті: У праці Ольга Франко, писала: “Бойки не відзначаються хліборобським талантом. Їх земля переважно глиниста, кам’яниста, щебениста і малородюча”1.
У списку літератури:
  1. Франко О. Карпатські бойки і їх родинне життя // Перший вінок. Жіночий альманах. Львів, 1897. С. 217–230.
Матеріали доповідей потрібно надіслати до 01 листопада 2022 р. у Долинський краєзнавчий музей «Бойківщина» Тетяни і Омеляна Антоновичів, з одним видрукуваним примірником статей (міжрядковий інтервал – 1,5; поля: ліве – 30 мм, верхнє, нижнє та праве – 20 мм, шрифт Times New Roman, кегль 14) обсягом 8–10 сторінок. Мова публікації -українська.
До матеріалів просимо додати авторську довідку (прізвище, ім’я, по батькові, науковий, вчений ступені, місце роботи, сфера наукових інтересів).
Матеріали публікації надсилати в електронному варіанті за адресою: muzey_dolyna@ukr.net
Заявка на участь у роботі науково-теоретичної конференції на тему:
«Сакральний світ Долинщини»
Прізвище, ім’я, по-батькові…………
Науковий ступінь ………………….
Вчене звання ………………………..
Установа………………………………
Посада……………………………….
Тема виступу……………………….
Форма участі:
Доповідь, повідомлення ……………
Поштова адреса (куди надсилати матеріали конференції)…….
Е- mail, телефон…………………….

Дата заповнення……………………..…………………..Підпис

Сакральний світ Долинщини

Додайте свій коментар

Веб-сайт Краєзнавчого музею "Бойківщина" Тетяни і Омеляна Антоновичів розроблено за фінансування Уряду Канади через Фонд сприяння розвитку малих і середніх підприємств проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС). Проект ПРОМІС впроваджує Федерація канадських муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади. Контент веб-сайту є виключно думкою авторів та необов’язково відображає офіційну позицію Міністерства міжнародних справ Канади та ФКМ. Більше про Проект ПРОМІС на веб-сайті, (натисніть на картинку, щоб перейти).